Şu anda web sitemizin eski sürümünü kullanıyorsunuz.

Yeni sürüme geçmek için tıklayınız.

AnaSayfa > Volkan Berber > ERYAVUZ

ERYAVUZ

31 Mart hadisesinin çıkış sebeplerinden biriside bu terör kurbanlarının faillerinin bulunamamasıdır ki işte Topçu İhsan Bey de o İttihat ve Terakki komitacılarından gözü pek bir fedai idi. Halk arasında Yavuz-Havuz Davası olarak bilinen rüşvet vukuatının baş aktörüdür ayrıca ki değinmek isterim,

19.Haziran.2016 Pazar 15:59
A A A

İlk Büyük Millet Meclisinde mebus olan ve Topçu lakabıyla anılan İhsan Bey 7 Ekim 1920- 31 Temmuz 1922 arasında görev yapan Birinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesinin başkanlığını yapmıştır. Görevi sırasında çeşitli suçlardan dolayı 13.096 kişiyi yargılamıştır. İhsan Bey izleyen yıllarda Bahriye Vekilliğine atanır. Görevinin sona ermesinin birkaç gün kala, Türk donanmasının gözdesi Yavuz'u tamir ettirmek için bir Fransız şirketiyle sözleşme imzalar. Hikayenin geçtiği yıllarda Ankara da yaşayan Kars Milletvekili Ahmet Ağaoğlunun oğlu, Topçu İhsan Bey in sona doğru gelişini şöyle anlatıyor.

'' Gerçekten hayırlı işlere başlamıştı, donanmanın ayakta sayılan tek parçası Yavuz u tamir ettirmek için lazım gelen bütün tedbirleri almış, Başvekilin (İsmet Paşanın) hatta bütün hükümetin kabul ettiği firma ve şartlarla mukavele imzaya hazır hale gelmişti. Cumhuriyet donanmasının temelini, çekirdeğini teşkil edecek Yavuz un tamirine ait şerefi elinden kaçırmak istemedi. Bir çocuk toyluğu ile, Başvekilin verdiği muvafekate de güvenerek, vazifesinin bitesine birkaç gün kala mukaveleyi imzaladı. Bu kanun bakımından değil fakat siyaset bakımından büyük hata idi. Hele tamir işinin verildiği firma mümessilinin İttihat ve Terakkinin eski tanınmış fedailerinden olduğu göz önüne alınırsa, hatanın affedilmez olduğunu kabul etmek icap eder. Bu suretle imzalamaktaki acelenin, Yavuz un tamir şerefini kazanmaktan ziyade bir zamanlar aynı vazifeleri beraberce gördüğü eski dostları himaye ve onlar vasıtasıyla menfaat temin etmek maksadına dayandığı iddiası kuvvetli bir delil buldu. ''

İhsan Bey hakkında Yavuz un tamiri için yapılan sözleşme sırasında Fransız firmasından işi onlara vermek karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla Meclis soruşturması açılır. Tamir maksadıyla havuzuna indirilirken yapılan kaza gerekçesiyle sigorta şirketi sözleşme süresini geciktirme ve dışarıdan uzman istemesine karşın sadece süre önerisinin kabulü ve uzmanın istenmemesi ayrıca muamma idi. İsmet Bey, 8. Bakanlar Kurulunun vazifesi bitiminde kabinede vazife alan diğer arkadaşları gibi İhsan Beye de 'Üstün hizmetlerinden dolayı' teşekkür ediyor ve plaket veriyor ki iki ay geçmeden İhsan Beyi (1927) rüşvet suçlamasıyla bilahare Divan-ı Aliye sevk etmektedir. Fransız şirketince kaleme alınmış bir mektupta Ankara da nüfuzlu kişilere dağıtılmak üzere birkaç yüz frank gönderildiğine dair ifadeler yer almaktaydı. Yüce Divan 26.01.1928 de iki yıl hapse mahkum eder ki Soyadı Kanunun ardından Eryavuz soyadını alagelmiştir.

 

berbervolkanx@gmail.com Araştırmacı Yazar
Volkan Yaşar Berber

Bu haber 1385 kez okunmuştur
Yorumlar
YORUM EKLE
Henüz yorum yapılmamış.

Bu kategorideki diğer haberler