Şu anda web sitemizin eski sürümünü kullanıyorsunuz.

Yeni sürüme geçmek için tıklayınız.

AnaSayfa > S.M. Mali Müşavir Serkan GÜNAYDIN > Torba Yasa ile Tarım SSK Geri Geldi

Torba Yasa ile Tarım SSK Geri Geldi

Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı ( Tarım Ssk’lısı )

12.Nisan.2011 Salı 23:52
A A A

Kamuoyunu günlerce meşgul eden ve adı torba kanun olarak bilinen yasanın getirmiş olduğu yeni düzenlemeye göre 01.03.2011 tarihinden itibaren kamu idarelerinde tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar hariç olmak üzere tarım veya orman işlerinden hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar 4/a sigortalısı ( SSK’lı ) sayılmıştır. Bu sayede 2008 yılında yürürlüğe giren yeni sosyal güvenlik mevzuatında mağdur edilen tarım çalışanlarının sigortalılıkları kendilerine iade edilmiş olmaktadır. Bunların sigortalılıklarının başlangıcı, devamı ve sona ermesi ile ilgili olarak

Aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

Sigortalılığın Başlangıcı ve Başvuru

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışıp 01.03.2011 tarihinden itibaren  tarım sigortalısı olmak için müracaat edenlerin bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için;

- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında ( ssk, bağkur ve emekli sandığı kapsamında ) çalışmaması,

- İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmaması,

- 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında sigortalı olmaması,

- Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almaması,

- 2925 sayılı Kanuna göre ( eski tarım ssk’lısı ) sigortalı sayılmaması,

- 18 yaşını doldurmuş olması

Şartları aranacaktır.

Yukarıdaki Şartları taşıyanlardan tarım işçileri “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni sürekli İkametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatıp, sürekli ikametlerinin bağlı olduğu veya çalıştıkları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edecekler ve sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarih itibariyle bağlatılacaktır.

 

Sigortalılığın Sona Ermesi

Tarım çalışanların sigortalılığı;

- Ssk, bağkur veya emekli sandığı kapsamında çalışmaya başladıkları tarihten,

- Sigortalılıklarını sona erdirme isteğinde bulunanların yazılı talep tarihinden,

- Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden,

- Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

- Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erdirilecektir.

Tarım sigortalılığı ssk, bağkur veya emekli sandığı kapsamında çalışması nedeniyle sona erenlerin tarım sigortalılığı zorunlu çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren kendiliğinden başlatılacaktır. Bunlardan ayrıca yeni bir bildirge alınmayacaktır

Primlerin Hesabı ve Gün Sayısı

Tarım sigortalıları için ay 30 gün, yıl ise 360 gün olarak dikkate alınacaktır. Süreksiz tarım sigortasına müracaat eden sigortalılar 01/03/2011 tarihinden itibaren günlük kazancın otuz katının % 34,5’i oranında prim ödeyeceklerdir. Bu primin % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi olacaktır. Ancak, kanunun ilgili geçici maddesi ile bu kapsamındaki sigortalılar 01/03/2011-31/12/2011 tarihleri arasında prime esas günlük kazancın alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim ödeyeceklerdir. Yani 2012 yılında 19 gün, 2013 yılında 20 gün şeklinde 30 güne tamamlanasıya kadar her sene bir puan arttırılacaktır.

Bu açıklamalara göre tarım sigortalısı 2011 yılı için ödeyecekleri tutarlar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

1/3/2011-30/6/2011 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 26,55 TL x 18 x % 34,5 = 164,88 TL,

1/7/2011-31/12/2011 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 27,90 TL x 18 x % 34,5 = 173,26 TL,

prim ödeyeceklerdir. Sigortalılar talepte bulunmaları halinde üst sınıra kadar da prim

ödeyebileceklerdir.

Bu haber 8714 kez okunmuştur
Yorumlar
YORUM EKLE
Henüz yorum yapılmamış.

Bu kategorideki diğer haberler